REDSTUD SPINNING® TEREM HÁZIREND


A jelen házirend célja, a REDSTUD SPINNING® TEREM-ben (H-8000 Székesfehérvár, Kiskút útja 3.) tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása és a biztonságos üzemeltetés biztosítása.
A szolgáltatások igénybevételével a vendég a jelen házirendet kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. A vendég köteles a házirendet mindenkor betartani. A Spinning termen kívül a Kiskút Tenisz Klub egyéb helyiségeiben a Kiskút Tenisz Klub házirendje érvényes és kötelezően betartandó.


Szabályok és tilalmak

1. A REDSTUD SPINNING® TEREM berendezései, illetve szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók. A vendégek a szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe, az órákon megfelelő egészségi állapotban vehetnek részt.
2. A szolgáltatások díjait a szolgáltatás igénybevétele előtt, előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza, kivéve azokban az esetekben, ha az üzemeltető másként nem rendelkezik.
3. A REDSTUD SPINNING® TEREM üzemeltetője az öltözőben, öltözőszekrényben és a teremben elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállal.
4. A vendégek a teremben elhelyezett sporteszközöket (SPINNER® kerékpár, labda, jógaszőnyeg stb.) jogosultak rendeltetés szerűen használni. A vendég az általa használt sporteszközöket, kiemelten a Spinner® kerékpárokat, használat után köteles letisztítani, amelyhez az eszközöket az Üzemeltető biztosítja. Bármely sporteszköz, és a teremben megtalálható bútor, tárgy stb. megrongálódása, vagy eltulajdonítása esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé. A talált tárgyakat minden vendég köteles az edzőnél, oktatónál leadni.
5. Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a REDSTUD SPINNING® termet nem látogathatja.
6. Mozgásszervi, keringési- és légző szervrendszeri betegségben szenvedők és várandós nők a szolgáltatásokat csak orvosi konzultáció után, kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe.
7. A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő felügyeletével és az edző, oktató engedélyével veheti igénybe.
8. A terem csak megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben vehető igénybe, A teremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető, kizárólag zárt sportcipőben lehet edzeni. Papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb szigorúan tilos
9. A terem teljes területén és annak 5 méteres körzetében tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás.
10. Tilos veszélyes anyag, fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, drogok, doppingnak minősülő szerek és alkohol bevitele.
11. A terem területén kizárólag az üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag)
12. A szolgáltatásokat mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni. Mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.
13. Ital (víz, sportital, stb.) kizárólag műanyag palackban vihető be.
14. A mellékhelyiségek kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
15. Az Üzemeltető előzetes engedélye nélkül tilos a szolgáltatások alatt hang- videó vagy képfelvétel készítése. Az engedélyezett felvételek publikálása esetén a rajtuk szereplő személyek beleegyezése is szükséges.
16. A teremben kizárólag az ALBA TEKERGŐ Kft.-vel szerződésben álló edzők és oktatók tarthatnak edzést, illetve oktatást. Kivételt képeznek az Üzemeltető által szervezett speciális előadások és rendezvények.
17. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a REDSTUD SPINNING® TEREM területén zártkörű rendezvény tartására, melyen csak a meghívottak vehetnek részt és az Üzemeltető a házirend bizonyos pontjaitól eltérhet. (Pl. étel, ital bevitele a terem területére)
18. A házirendet megsértő személyeket az üzemeltető jogosult a szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani, ebben az esetben az eltiltott vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Teendők rendkívüli esemény esetén

Tűz észlelésekor a sporttevékenységet, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.
Baleset vagy rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a jelen lévő edzőt, oktatót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a terem területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A házirend megváltoztatásának jogát az ALBA TEKERGŐ Kft. fenntartja. A mindenkori házirend az ALBA TEKERGŐ Kft. telephelyén (H-8000 Székesfehérvár, Kiskút útja 3.), illetve a ezen a weboldalon elérhető.